2 c

PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
edukacja wczesnoszkolna 
i plastyczna
Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę
język angielski https://drive.google.com/file/d/1LTTZrdMcS-wllmFlMflqGSRRzrirzyyP/view?usp=sharing 
PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
edukacja wczesnoszkolna https://drive.google.com/file/d/1_LSImeKZMmYU9VUAkToawWTA-DugM3uF/view?usp=sharing 
ZRK Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę
PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
edukacja wczesnoszkolna
i muzyczna
 https://drive.google.com/file/d/1eJ6aI_Svm-XsKEQFr-jbCCi_nnu0izGC/view?usp=sharing
religia  Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę
język angielski   https://drive.google.com/file/d/1L2oSiW3jWAroXz14gHHYBbq4RW2tgWU3/view?usp=sharing
PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
edukacja wczesnoszkolna  https://drive.google.com/open?id=1GcJMgQ_VWR5-4WK8a7PRxmHqAFSb5z0K
PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
edukacja wczesnoszkolna
i muzyczna
 https://drive.google.com/open?id=1IDdxmwz4BR2zUjkuO3el6kQEjcGBWF5T
religia  https://drive.google.com/open?id=18HfVs_fZ21gvORf7Sc5HR-zI23k34Cbv
język angielski   https://drive.google.com/open?id=1fv6s50MKOZOCwHst90LrjKcmSKB2KF4m