4 b

PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
język polski  https://drive.google.com/file/d/1W3W0bW-gN_S4yP70jXgPvLe5V6jQkNtA/view?usp=sharing
w-f  https://drive.google.com/file/d/1YnhAfxwaxK_hK8XNoPgqF14eqGtNTb3a/view?usp=sharing
przyroda  Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę 
technika  Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę 
matematyka

 Nauczyciel nieobecny - lekcja w zastępstwie

https://drive.google.com/file/d/1fuSurhgCLmibi9ayMTOzD5Bl8mfud55M/view?usp=sharing

język angielski  https://drive.google.com/file/d/1zLhPcxR652v8N1SG-LIMpcXhEw-gGYFD/view?usp=sharing