5 c

PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
geografia  https://drive.google.com/file/d/1_abskVeryYyF1GyT1JtDVoMqI3k8Z6j0/view?usp=sharing
technika  
język polski Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę 
informatyka https://drive.google.com/file/d/1WFQRyQ253Jjr0pi2wEmBEHuiuKzNn9yK/view?usp=sharing 
język angielski Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę