5 d

PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
język polski Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę
język angielski Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę
matematyka https://drive.google.com/file/d/1qB6OOTPejwLylVEiYjN9RXpV7KhbdgqE/view?usp=sharing 
w-f  https://drive.google.com/file/d/1xaq-d8qeaiv4f1LAkNe7uk_U_6mWWQVU/view?usp=sharing
informatyka  https://drive.google.com/file/d/19r7cZMh-_Q4Evad3HY6y7E4V7OD1t52b/view?usp=sharing
ZKK Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę