6 b

PRZEDMIOT MATERIAŁY DO POBRANIA
język angielski

 https://drive.google.com/file/d/1h995Zc66N-mKjsbk3yonXfO8s-zcwYJQ/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/1y_zRF_a3S2gSbTO9qY8aimAwoKaK7LLA/view?usp=sharing

język polski  https://drive.google.com/file/d/19JtoRdjcP4TOriWXNF4j3PoPf4CLSLKQ/view?usp=sharing
technika  Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę 
religia  Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę 
muzyka  https://drive.google.com/file/d/1IIuju2V4WVfhaTMGqVjYK6FoyPL4pY6s/view?usp=sharing
w-f  Nauczyciel oddelegowany do Zespołu Nadzorującego Maturę 
matematyka  https://drive.google.com/file/d/1dLHf_0U-jdkhhEoNIBKVXE5JC8PjFaru/view?usp=sharing