Zgodnie z realizowanym przez naszą szkołę programem "Bezpieczna i przyjazna szkoła" raz w miesiącu na godzinie wychowawczej wychowawca, po dyskusji klasowej, dokonuje wyboru jednego ucznia (maksymalnie dwóch) najlepiej przestrzegającego zasad i norm zachowania na terenie szkoły. Uczeń taki zyskuje tytuł Mistrza Zachowania oraz w klasach IV-VI przywilej w postaci „karty ratunkowej”. „Karta ratunkowa” może być wykorzystana jeden raz w sytuacji: niezapowiedzianej kartkówki, wezwania ucznia do odpowiedzi, spóźnienia, braku stroju gimnastycznego, braku pracy domowej, braku przygotowania do lekcji – w celu uniknięcia konsekwencji. „Karta ratunkowa” jest ważna przez miesiąc i nie może być przekazana innemu uczniowi. Nazwiska zdobywców tytułu Mistrza Zachowania w każdej klasie umieszczane są na gazetce ściennej.