Dnia 22 grudnia odbyła się wigilia drużyny. Prócz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, śpiewania kolęd i wielkiego obżarstwa, harcerze rywalizowali w świątecznych konkurencjach i świetnie się bawili.

Relacja fotograficzna: