Miesiące zimowe styczeń i luty upłynęły zuchom na zdobywaniu sprawności „Człowieka Zimy”. Pogoda sprzyjała, więc dzieci dużo bawiły się na śniegu, badały jego właściwości, lepiły bałwany. Odbyły się również zimowe zawody z użyciem sanek.