Dnia 24 listopada 2016 r. reprezentacja gromady wzięła udział w hufcowym konkursie bożonarodzeniowym organizowanym w SP nr 10.