6 grudnia zuchy brały udział w warsztatach podróżniczych „W wiosce Świętego Mikołaja”. Był to wstęp do zdobywania następnej sprawności, jaką jest Człowiek Zimy.