23 lutego podczas wspólnej zbiórki z drużyną harcerską zuchy wzięły udział w grze z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Poznały ważne dla ruchu skautowego i harcerstwa postacie- Roberta Baden-Powella, Andrzeja Małkowskiego, Olgi Drahanowskiej-Małkowskiej, Aleksandra Kamińskiego.