PONIEDZIAŁEK IV a  IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45   plastyka    
8.50 - 9.35 GDD muzyka     
9.45 - 10.30 matematyka j.polski    informatyka/------
10.40 - 11.25 muzyka j.angielski  j.polski matematyka
11.35 - 12.20 j.polski w-f matematyka w-f
12.40 - 13.25 historia religia przyroda j.polski
13.45 - 14.30 j.angielski   zaj.z wych. plastyka
 14.35 - 15.20 przyroda   j.angielski/-------- historia
 15.25 - 16.10       muzyka
WTOREK IV a  IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45   religia     
8.50 - 9.35   technika  -------/j.angielski  
9.45 - 10.30   matematyka  religia -------/informatyka
10.40 - 11.25   historia  j.polski j.angielski
11.35 - 12.20 technika w-f matematyka w-f
12.40 - 13.25 w-f j.polski w-f j.polski
13.40 - 14.25 j.polski    technika zaj. z wych.
14.35 - 15.20 matematyka    j.angielski/--------- technika
15.25 - 16.10 zaj. z wych.       
ŚRODA IV a  IV b  IV c  IV d
8.00 - 8.45   j.angielski   matematyka
8.50 - 9.35   matematyka  ------/j.angielski przyroda 
9.45 - 10.30   przyroda  matematyka GDD
10.40 - 11.25 religia zaj. z wych. j.polski j.angielski
11.35 - 12.20 w-f j.polski w-f j.polski
12.40 - 13.25 matematyka w-f historia w-f
13.40 - 14.25 j.polski   religia  
14.35 - 15.20 informatyka       
15.25 - 16.10 j.angielski       
CZWARTEK IV a IV b IV c IV d
8.00 - 8.45   GDD GDD matematyka
8.50 - 9.35   matematyka  inf.  / j.angielski religia 
9.45 - 10.30   j.polski  j.angielski/ inf. j.polski 
10.40 - 11.25   informatyka muzyka przyroda 
11.35 - 12.20 przyroda  w-f j.polski w-f
12.40 - 13.25 w-f    w-f  
13.40 - 14.25 j.polski       
14.35 - 15.20 religia       
15.25 - 16.10        
PIĄTEK IV a  IV b IV c IV d
8.00 - 8.45   j.angielski    
8.50 - 9.35   przyroda  plastyka religia 
9.45 - 10.30   matematyka  przyroda  j.angielski
10.40 - 11.25   j.polski  j.polski matematyka
11.35 - 12.20 w-f   w-f j.polski
12.40 - 13.25 j.polski    matematyka  
13.40 - 14.25 matematyka       
14.35 - 15.20 j.angielski       
15.25 - 16.10 plastyka