W tym roku szkolne koło teatralne „Zza Kurtyny” przygotowało dla społeczności szkolnej przedstawienie pt:„W poszukiwaniu ludzkiego serca.”

Ponad 2000 lat temu Święta Rodzina przemierzała daleką drogę z Nazaretu do Betlejem, szukając schronienia i miejsca narodzenia dla Dziecięcia. Dziś ta sama Rodzina, przemierza podobną drogę – czasem równie długą i trudną – drogę do ludzkiego serca.

Bohaterowie spektaklu szukali ciepła i miłości wśród współczesnych przedszkolaków, młodzieży, sportowców, hotelarzy i bezdomnych. Znaleźli je u tych ostatnich, którzy całym sercem przyjęli do siebie będących w potrzebie i hojnie podzielili się z nimi tym, co sami mieli, choć było tego niewiele.

W trakcie przedstawienia widzom towarzyszyło skupienie i wzruszenie, zaś na koniec zarówno brawa, jak i słowa Pani Dyrektor wyraziły wdzięczność i uznanie dla młodych aktorów.