Wiersz o naszym patronie - Karolu Wojtyle

Karol, o kim to imię mówi?
Pamięci mojej mało,
W szarości dnia się gubi,
Lecz w sercu pozostało.

W dzieciństwie narciarz, piłkarz,
Był dumą ziemi polskiej,
Wadowic, mały chłopiec
W młodości miłośnik gry aktorskiej.

Ukochał lasy, góry,
A nie w tym jego chwała,
Lecz mądrość w jego książkach
Dla wielu pozostała.

Pokazał nam oblicze
W swych działach i swym życiem,
Już wiem co teraz trzeba,
By kiedyś dotknąć nieba.