W latach 2004 - 2007 nasza szkoła zdobyła certyfikat Śląskiej Szkoły Jakościw zakresie wszystkich obszarów pracy:

  • wychowanie i opieka  - rok 2004/2005
  • koncepcja pracy szkoły - rok 2005/2006
  • zarządzanie i organizacja - rok 2006/2007
  • kształcenie - rok 2006/2007

Certyfikaty odbierała Dyrektor Szkoły Małgorzata Jedlińska z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty, można je zobaczyć w gablocie na korytarzu na parterze obok schodów.
Certyfikat Śląska Szkoła Jakości jest potwierdzeniem wdrożenia w szkole wewnątrzszkolnego systemu zarządzania jakością i zapewniania jakości i daje szkole prawo do posługiwania się znakiem jakości Q.