Nauczyciele rok szkolny 2018/2019

Przedmioty Nauczyciele
język polski mgr Ewelina Adamczyk
mgr Jolanta Cypel
mgr Marika Wysocka
mgr Beata Galicka
matematyka

mgr Magdalena Płoszaj
mgr Iwona Chlewicka
mgr Sylwia Piwowarczyk
mgr Agnieszka Grabolus

historia mgr Katarzyna Bugaj
mgr Szczepan Dyrka
wiedza o społeczeństwie mgr Szczepan Dyrka
biologia mgr Dagmara Łęgosz - Cegłowska
chemia dr Łukasz Gałczyński
fizyka  mgr Magdalena Płoszaj
geografia  mgr Stanisław Szydło
przyroda mgr Dagmara Łęgosz - Cegłowska
język angielski mgr Agnieszka Karalus
mgr Monika Szar
mgr Hanna Rędzińska
mgr Magdalena Topolska
mgr Paweł Bronny
język francuski mgr Hanna Rędzińska 
informatyka mgr Iwona Szafraniec
technika mgr Adam Fuks
plastyka mgr Barbara Tytko
muzyka mgr Robert Barlik
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Radosław Mikołajek
religia ks. Michał Langer
p. Jolanta Szafarska
wf mgr Sebastian Osman
p. Karol Nizioł
mgr Paweł Madej
biblioteka mgr Kamila Wybraniec - Jakóbik
wychowanie do życia w rodzinie mgr Sebastian Sowa
pedagog mgr Anna Żyła 
psycholog mgr Agnieszka Duszyc
kierownik świetlicy mgr Katarzyna Pietkiewicz
wychowawca świetlicy  mgr Beata Piwowarczyk
edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Bańczyk
mgr Beata Kordalska
mgr Kamila Wybraniec - Jakóbik
mgr Grażyna Jeżewska
mgr Agnieszka Kołodziejczyk
mgr Dorota Sala
mgr Elżbieta Szyjka
mgr Anna Sokólska
mgr Paulina Sieradzka

wychowawca zerówki mgr Małgorzata Siemińska
rewalidacja

mgr Agnieszka Duszyc
mgr Anna Żyła
mgr Sylwia Piwowarczyk
mgr Aleksandra Osękowska
mgr Łukasz Michnik
mgr Jolanta Horoń
mgr Joanna Puto - Faryna

 doradztwo zawodowe mgr Anna Żyła