Rekrutacja

Zapisy do szkoły uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu i kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem odbędą się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Przedstawiamy listę uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19:

Oto wyprawka pierwszoklasisty, czyli to, co każdemu z nowych uczniów będzie niezbędne w szkole: