Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
- rozpoczęcie roku szkolnego  - 1.IX 
- Dzień Edukacji Narodowej – 14. X
- Dzień Patrona Szkoły - IV
- ślubowanie uczniów klas pierwszych - X
- święto Odzyskania Niepodległości -11.XI
- apel z okazji Bożego Narodzenia  - XII 
- rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja -  V 
- zakończenie roku szkolnego - VI

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
a) święta państwowe
b) wybory prezydenckie, samorządowe.

Opracowała: mgr Iwona  Szafraniec
opiekun Samorządu Uczniowskiego