Aktualny wykaz podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się tutaj.
UWAGA -
w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I, II i IV mają zapewniony bezpłatny dostęp do wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - za wyjątkiem religii.

Prosimy o zapoznanie się z:

zasadami korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej