Szkoła zlokalizowana jest w centrum Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się poszczycić bogatą 65-letnią tradycją. We wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją nauczania.

Wiarygodna Szkoła