Przedstawiamy ogólne warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Personelu - do pobrania TUTAJ