W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty, zamieszczamy informacje dotyczące planowanych zmian:

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą MEN---> Reforma edukacji