RODZICU!

Jeżeli wysyłasz dziecko na zimowisko:
Sprawdź dokładnie organizatora zimowego wypoczynku w Kuratorium Oświaty, sprawdź jakie warunki oferuje organizator i jaką zatrudnia kadrę do opieki nad dziećmi.

Aby Twoje dziecko czuło się bezpiecznie na zimowisku:

 1. Nie dawaj mu wartościowych przedmiotów;
 2. Zamiast telefonu komórkowego – kup mu kartę telefoniczną do automatu;
 3. Umów się z dzieckiem, że będziesz telefonować o określonej porze do placówki wypoczynku;
 4. Daj mu portfel na dokumenty i pieniądze najlepiej zawieszany na pasku na szyi;
 5. Przygotuj mu informacje z podstawowymi danymi, numerem telefonu do siebie i do placówki wypoczynku oraz informacje o uczuleniach – niech nosi to przy sobie kiedy wychodzi z zimowiska;
 6. Postaraj się aby jego ubranie wierzchnie miało elementy odblaskowe;
 7. Przed wyjazdem przypomnij mu proste zasady bezpieczeństwa dotyczące:
  • zachowania wobec obcych,
  • zachowania w czasie spotkania z psem,
  • częstowania słodyczami lub napojami przez nieznane osoby,
  • chwalenia się posiadanymi pieniędzmi i wartościowymi przedmiotami,
  • bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
  • poruszania się po drogach, zwłaszcza w ograniczonej widoczności.

Jeśli Twoje dziecko zostaje w domu:

 1. Zapewnij mu opiekę osób zaufanych na czas Twojej nieobecności;
 2. Pozostaw przy telefonie numery do siebie, drugiego rodzica, do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe;
 3. Przekaż zaufanym sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania;
 4. Naucz dziecko zamykać drzwi od wewnątrz;
 5. Koniecznie przypomnij o zakazie wpuszczania do domu osób nieznajomych;
 6. Naucz dziecko żeby:
  • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym;
  • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania;
  • nie ulegało namowom nieznajomych, żeby wpuścić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania czegoś dla rodziców;
  • nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe;
  • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych;
  • nie rozmawiało z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań – ale szybko poinformowało o takim przypadku zaufanego dorosłego;
  • nie przyjmowało od osób nieznajomych żadnych prezentów ani przedmiotów na przechowanie (mogą one pochodzić z przestępstwa).

Zadbajmy o to żeby nasze dzieci korzystały jedynie z bezpiecznych i specjalnie przygotowanych miejsc zabaw, lodowisk, torów saneczkowych.

 

(Przygotowane w oparciu o stronę internetową Policji w Zielonej Górze.)