Zapisy do szkoły uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu i kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem odbędą się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 

Szkoły podstawowe

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

02.03.2020 r. – 12.03.2020 r.

(do godz. 15.00)

01.06.2020 r. - 05.06.2020 r.

(do godz. 15.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22.04.2020 r.

(do godz. 12.00)

10.06.2020 r.

(do godz. 12.00)

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 27.04.2020 r.

(do godz. 15.00)

do 17.06.2020 r.

(do godz. 15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29.04.2020 r.

(do godz. 12.00)

19.06.2020 r.

(do godz. 12.00)

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Dokumenty do pobrania: 

Rekrutacja 2020

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2020-02-14
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji: 2020-02-14
Zmieniony przez: Agnieszka