Zapisy do szkoły uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu i kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem odbędą się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 

Szkoły podstawowe

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.03.2019 r. – 11.03.2019 r.

(do godz. 15.00)

03.06.2019 r. - 07.06.2019 r.

(do godz. 15.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.03.2019 r.

(do godz. 12.00)

12.06.2019 r.

(do godz. 12.00)

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 22.03.2019 r.

(do godz. 15.00)

do 27.06.2019 r.

(do godz. 15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25.03.2019 r.

(do godz. 12.00)

28.06.2019 r.

(do godz. 12.00)

 

Poniżej załączamy do pobrania druki - razem z wnioskiem należy złożyć zamieszczoną deklarację RODO:

Rekrutacja 2019

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-02-28
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: