Dzięki współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu w ramach realizacji projektu Comenius Hello 2.0 w roku szkolnym 2011-2012 odbywały się zajęcia dodatkowe z języka francuskiego i języka hiszpańskiego w wymiarze po 1 godzinie w tygodniu. Zajęcia prowadziły słuchaczki kolegium w ramach wolontariatu. Program zajęć oparty był na zagadnieniach poruszanych w projekcie. Uczestnicy aktywnie włączyli się w organizację Dni Comeniusa i zaprezentowali całej społeczności uczniowskiej swoje umiejętności.

Relacja fotograficzna z zajęć