W tym roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynamy realizację kolejnego edukacyjnego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” akcja Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Wraz ze szkołami z Cypru, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Grecji, Rumunii i  Wielkiej Brytanii przez dwa lata będziemy współpracować w projekcie zatytułowanym  " Sharing Myths And Local Legends of Europe" - SMALL  Europe – „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy”.

Celami projektu są:

  • podnoszenie świadomości i zrozumienia różnorodności kultur i języków europejskich,
  • nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji związanych z rozwojem osobistym i aktywnym udziale w obywatelstwie europejskim,
  • rozwój umiejętności językowych, komunikacyjnych i umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym i obcym (angielskim) oraz rozwój kompetencji informatycznych.

Założenia i cele zostaną osiągnięte przez podejmowanie takich działań jak:

  • badanie i poznawanie mitów i legend ojczyzny oraz wymiana doświadczeń  ze szkołami partnerskimi,
  • stworzenie interaktywnej strony internetowej co ułatwi to proces poznania się, uczenia  się, rozpowszechniania wyników i komunikacji między partnerami,
  • przygotowywanie przedstawień teatralnych, albumów, plakatów, prac plastycznych, scenariuszy, wypracowań i  prezentacji dotyczących mitów i legend,
  • dokumentowanie etapów pracy w projekcie poprzez zdjęcia, filmy, artykuły, prezentacje.

Produktem końcowym dwuletniej pracy w projekcie będzie powstanie „E-booka mitów i legend Europy”.

Projekt ten  jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie