Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach programu "Radosna Szkoła" dwie sale w naszej szkole - sala świetlicowa i sala do zajęć ruchowych - zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, które mają na celu wspomaganie kształtowania u dzieci umiejętności motorycznych, umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.