Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu już są pełnoprawnymi uczniami. Dnia 13 października 2016 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Pani dyrektor Małgorzata Jedlińska i Pani dyrektor Małgorzata Wanat pasowały dzieci na uczniów w obecności  gości: nauczycieli,  zaproszonych rodziców, dziadków, przyjaciół rodzin. Pierwszaki złożyły przysięgę na sztandar szkoły. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem.

Relacja fotograficzna: