Od dnia 1.01.2017 roku wpłaty za obiady są przyjmowane wyłącznie bezgotówkowo i powinny być dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca.

Konto: PKO Bank Polski S.A. 41 1020 2313 0000 3102 0579 6018
Tytuł wpłaty: Imię, nazwisko ucznia i klasa.

Informacje o wysokości wpłaty można uzyskać u kierownika lub wychowawcy świetlicy.

Rodzic/opiekun ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka na obiedzie. Zgłoszenie dłuższej nieobecności musi nastąpić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W poniedziałek można zgłaszać nieobecność dziecka do godziny 8:00 i ten dzień jest odliczony. Następny dzień np.: nieobecność zgłoszona we wtorek – obiad odliczamy od środy. Zgłoszenie powinno nastąpić telefonicznie (32 266 34 72) lub osobiście w świetlicy lub dyżurce szkolnej (nie u wychowawcy klasy).  Jeżeli odwołanie posiłku następuje (poza poniedziałkiem) w ten sam dzień, rodzic ma możliwość odebrać obiad w jadalni szkolnej do własnego pojemnika w godzinach 13:45 – 14:00.

Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu.
Comiesięczny koszt posiłków to ilość dni x 3,20 zł.
W każdym miesiącu koszt posiłków jest inny i zależy od dni żywieniowych w danym miesiącu.