W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej skierowanym do rodziców uczniów klasy I, przeprowadzono w klasie I (dzieci sześcioletnie) Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu badanie ankietowe rodziców.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły stopnia przygotowania placówki na przyjęcie pierwszoklasistów (w tym sześciolatków). Odpowiedzi rodziców stanowią wskazówkę, co jeszcze należy poprawić, by szkoła w pełni spełniała oczekiwania rodziców w tym zakresie. W badaniu ankietowym wzięło udział 20 rodziców uczniów klasy I. Po podsumowaniu wypowiedzi rodziców na 11 pytań zawartych w ankiecie wypracowano stanowisko, które przedstawiono Dyrektorowi Szkoły i zamieszczono na stronie MEN.

Ankietę dotyczącą przygotowania szkoły do pracy z młodszymi uczniami klas I wypełnił również Dyrektor Szkoły. Wyniki tej ankiety stanowią ważną informację dla MEN i zostaną wykorzystane w przygotowaniu materiałów informacyjnych o szkołach dla rodziców 6 latków, co pomoże w wyborze odpowiedniej placówki dla dziecka.

WYNIKI ANKIETY DLA DYREKTORA
WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW