Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z boiska sportowego. Rozpoczyna się wiosna, a więc sezon korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu. Dbajmy o nasze boisko, zwracajmy uwagę również na innych użytkowników, zgłaszajmy wszystkie zauważone nieprawidłowości, żebyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się boiskiem w dobrym stanie. Niestety każda usterka i każde zniszczenie będą powodowały przerwy w możliwości korzystania z boiska. Pamietajcie też, że boisko objete jest monitoringiem całodobowym i że za wszelkie uszkodzenia materialnie odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO