W grudniu 2016 roku wykonaliśmy kartki świąteczne i wraz z życzeniami i opłatkiem wysłaliśmy  naszym kolegom i nauczycielom  ze szkół partnerskich w realizowanym projekcie Erasmus+.

My też otrzymaliśmy miłe życzenia ze szkoły na Litwie.

Spójrzcie: