Ideą konkursu - obecnie jest to jego XVII edycja - jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz znajomości zadanej lekturki. Zawody mają charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.

Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:

 • za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,
 • za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
 • w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i w szkole podstawowej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kittens  (kl. III-IV SP) 15 pytań wielokrotnego wyboru
 • Bunnies (kl. V-VI SP) 30 pytań wielokrotnego wyboru

"Na starcie" uczeń otrzymuje w kategorii Kittens - 15 punktów a w kategorii  Bunnies - 30 punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii  Kittens - 75, a w pozostałych kategoriach - 150.

Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie - w roku szkolnym 2016/17 odbędzie się  we wtorek 28 lutego 2017r.

Materiały przygotowawcze

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis"(czyli o podanej wcześniej tematyce):

 • Kittens: piekarz
 • Bunnies: budowniczy

Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2017 z wydawnictwa MM Publications Polska: 

 • Kittens III i IV klasa szkoły  podstawowej
 • “Aladdin” retold by H.Q. Mitchell. Primary Readers level 2 
 • Bunnies V i VI klasa szkoły podstawowej
 • “Robin Hood”  retold by H.Q. Mitchell. Primary Readers level 6

W tym roku naszą szkołę w konkursie będzie reprezentować 45 uczniów z klas III – VI.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie internetowej konkursu.

FOX 2017