Zapraszamy do szkolnego etapu konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 27 w Sosnowcu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Zachęcamy do współrealizacji projektu edukacyjno – charytatywnego „Mogę i chcę pomagać" pod wspólnym hasłem MIŁOSIERDZIE.

BRANSOLETKA MIŁOSIERDZIA to konkurs plastyczny na wykonanie bransoletek, które zostaną przekazane na rzecz hospicjum. Dochód z ich sprzedaży pomoże tej instytucji w realizacji najważniejszych celów i potrzeb. Zatem zróbmy coś RAZEM DLA HOSPICJUM.

Mamy nadzieję,  że uczniowie naszej szkoły chętnie włączą się do tej akcji.

 ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę plastyczną  -  BRANSOLETKĘ MIŁOSIERDZIA
 2. Technika pracy:  dowolna; musi to jednak  być bransoletka, którą można założyć na rękę.
 3. Przekazanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jej na wystawie  oraz przekazanie na cel charytatywny (dochód zostanie przeznaczony na Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. ). Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 4. Szkoła wybiera maksymalnie 30 najlepszych prac wyłonionych w etapie szkolnym.
 5. Ocenie jury podlegać będzie: oryginalność, estetyka wykonania, dobór materiałów, praktyczność.
 6. Kategorie wiekowe:
  • przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-2,
  • szkoły podstawowe klasy 3-6,
 7. Termin dostarczenia prac do 24 LUTY 2017 do pedagoga szkolnego p. Anny Żyły s.19
 8. Postanowienia jury oraz termin finału konkursu zostaną podane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 www.sp27.sosnowiec.pl 20 marca 2017.
 9. Laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród – gala finałowa w I połowie kwietnia 2017 roku (o dokładnym dniu i godzinie zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo).
 10. Organizator przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii wiekowej. Jury ma prawo wytypowania nagród specjalnych.
 11. Przewidziana jest pokonkursowa wystawa prac.
 12. Przewidziane jest zorganizowanie we współpracy z Hospicjum Sosnowieckim im. Św. Tomasza Ap. kiermaszu, z którego dochód zostanie przekazany na potrzeby tej instytucji. Termin i miejsce kiermaszu zostanie podane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu i stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu w II połowie kwietnia 2017 roku.